Kauzy

Prima banka
  1. Jednostranné zšenie úrokovej sadzby z dôvodu väčšej miery rizika klienta [Vyriešené]
  2. Účtovanie poplatku za  správu účtu v rozpore so zmluvou
  3. Účtovanie vyššej anuitnej splátky napriek splateniu časti úveru [Vyriešené]

VÚB Banka

  1. Podmieňovanie prístupu do internet bankingu odsúhlasením nového znenia všeobecných obchodných podmienok. 
  2. Účtovanie upomienok a nekalé zmluvné podmienky
  3. Zvýšenie istiny úveru z dôvodu odkladu splátok [Vyriešené]

Tatra banka 

  1. Zvýšenie poplatku za vedenie bežného účtu

UniCredit bank

  1. Viacnásobné zúčtovanie platieb  [Vyriešené]
  2. Jednostranné zníženie štátneho príspevku

Sberbank

  1. Strata zmluvnej dokumentácie [Vyriešené]