Tatra banka a zvýšenie poplatku za vedenie bežného účtu

Tatra banka jednostranne zvyšuje poplatky za vedenie bežného účtu.
 
Dotknutí klienti:
  • Súčasní klienti Tatra banky,  ktorí majú uzatvorenú zmluvy o vedení bežného účtu v banke. 
  • Bývalí klienti Tatra banky, ktorí sa z dôvodu bankou jednostranne zvýšeného poplatku za vedenie bežného účtu rozhodli odísť do inej banky.
Priebeh kauzy:
Spracúvame podklady.
 
Okolnosti:
Tatra banka opätovne zvýšila svoje poplatky za vedenie bežného účtu. Išlo o jednostrannú zmenu, na ktorú je banka oprávnená v zmysle jej všeobecbých obchodných podmienok. Ako možnu kompenzáciu navýšenia ponúka klientom, aby využili jej ďalšie služby alebo splnili ďalšie podmienky pre zníženie účtovaného poplatku. Ďalšie navyšovanie účtovaných poplatkov zo strany banky nie je ničím obmedzené a v prípade ak klient nepostrehne zmenu včas bude musieť platiť takú sumu akú jednostranne určí banka.

Stanovisko ASBK: 

Táto obchdná praktika (jednostranné navyšovanie poplatkov prostredníctvo zmeny sadzobníka alebo všeobecných obchodných podmienok) je realizovaná viacerými bankami. ASBK považuje  vopred daný súhlas klienta s ďalšími  jednostrannými zmenami  poplatkov za zneužívanie dominantného postavenia bánk vo vzťahu k spotrebiteľom.