Sberbank a strata zmluvnej dokumentácie

Sberbank stratila zmluvnú dokumentáciu klienta a vyžiadala si od neho originál stratenej dokumentácie.

Dotknutí klienti: 

Priebeh kauzy:
Okolnosti: 

Banka stratila zmluvnú dokumentáciu klienta. Klient oproti podpisu odovzdal svoj originál dokumentácie. Následne banka odmietala vrátiť klientovi originál dokumentov. 
Klien po konzultácii s ASBK a následnej komunikácii s bankou obdržal späť originál jeho zmlúv.

Stanovisko ASBK: 

Nikomu neodovzávajte svoj jediný originál zmlúv. V prípade potreby vytvorenia ďalších kópií je možné sa obrátiť na notára alebo matriku za účelom osvedčenia kópie s ich originálom. Náklady na vyhotovenie by mala znášať strana, ktorá stratila originál dokumentácie.