UniCredit bank a jednostranné zníženie štátneho príspevku

Jednostranné zníženie štátneho príspevku

Dotknutí klienti: 

Priebeh kauzy:
Okolnosti: 
 
Klientovi jednostranne znížila UniCredit banka štátny príspevok na hypotéku. Po reklamácii nesprávneho postupu klientom sa banka bránila, tým že koná na základe stanoveného vzorca pre výpočet výšky štátneho príspevku. Vo svojej odpovedi však nezdokumentovala ako konkrétne vypočítala výšku príspevku. Klient si naštudoval problematiku poskytovania štátneho príspevku a použitím vzorca, na ktorý odkázala banka dospel k opačnému záveru. Štátny príspevok mu patrí vo vyššej výške ako mu vypočítala banka. 

Stanovisko ASBK: 

Neuspokojte sa so všeobecnými vyjadreniami bánk k Vašim reklamáciám. Aj v bankách pracujú ľudia, ktorí môžu robiť chyby. Opakovane žiadajte odpoveď na Vašu reklamáciu až kým nedostanete od banky konkrétne vyjadrenie a opis presného postupu, ktorý realizovala banka. Jedine týmto spôsobom si môžete overiť či ste neboli poškodení a požadovať vykonanie nápravy.