VÚB banka a účtovanie upomienok a nekalé zmluvné podmienky

VÚB Banka - účtovanie upomienok a nekalé zmluvné podmienky.

Dotknutí klienti

Priebeh kauzy

Okolnosti

Niektorým klientom banka spoplatnika prvú upomienku vo výške 40 EUR a následne druhú upomienku (za tú istú vec) vo výške 10 EUR. Spolu teda klient zaplatil banke za zaslanie upomienok sankciu 50 EUR. Výška účtovaných poplatkov za upomienky je neadekvátna a existuje dôvodné podozrenie, že zo strany banky ide o uplatňovanie nekalých zmluvných podmienok voči jej klientom.

Stanovisko ASBK: 

Ide o jeden z mnohých prípadov, kedy sa na prvý pohľad praktika bánk javí ako plne zákonná. ASBK je toho názoru, že účtovanie akýchkoľvek poplatkov za zaslanie upomienky, ktoré vysoko prevyšujú náklady na jej  vyhotovenia a odoslanie sú nezákonné .