Kontakt

Kancelária ASBK:


info@asbk.sk

 

Predseda ASBK:

JUDr. Peter Baláž
pbadvokat@gmail.com

  


Korešpondenčná adresa: 
 
Asociácia bankových klientov
M.R. Štefánika 12, 036 01 Martin


Identifikačné údaje ASBK:

IČO: 42324041, dátum registrácie Ministerstvom vnútra SR: 13.09.2013, číslo spisu: VVS/1-900/90-42181, Pre výpis z registra evidencie kliknite na odkaz - TU

Bankové spojenie ASBK:

2600524659/8330 (Fio banka, a.s.), IBAN: SK5683300000002600524659, BIC kód: FIOZSKBAXX

Disclaimer:

Informácie a údaje publikované na tejto internetovej stránke majú informatívnych charakter a vychádzajú z informácií, ktoré boli poskytnuté ASBK alebo ASBK získala z verejne dostupných zdrojov. Všetky názory, odporúčania, stanoviská majú hodnotiaci charakter, predstavujú hodnotiaci úsudok a nemožno ich aplikovať vo všeobecnosti na žiaden konkrétny prípad či subjekt. V prípade žiadosti o konkrétne posúdenie či stanovisko nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: info@asbk.sk

Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže dôjsť kedykoľvek k poškodeniu alebo k zmene informácií uvedených na internetových stránkach, a to nezávisle od vôle prevádzkovateľa tejto internetovej stránky. Prevádzkovateľ v takom prípade nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok mylne zobrazia.

Prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo na zmenu internetových stránok, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie, pričom nie je povinný na vykonané zmeny upozorňovať. Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

Návštevníci tejto stránky berú na vedomie, že zriaďovateľ a prevádzkovateľ tejto internetovej stránky nebude za žiadnych okolností zodpovedný žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto, či odkazovaných internetových stránok.

Iné internetové stránky, prevádzkované tretími stranami, ktoré sú v prepojení s touto web-stránkou, nepodliehajú kontrole jej zriaďovateľa a prevádzkovateľa. Zriaďovateľ a prevádzkovateľ nevydáva záväzné vyjadrenia ohľadom exaktnosti uvedených informácií. Informácie na tejto internetovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku.