ASBK radí

Mgr. Juraj Schmidt, podpredseda ASBK

Blog 

Staniská ASBK

Dotazník 2014: Banky nemajú skutočný záujem o transparentnosť: Tlačová správa

EÚ: 6 najdôležitešcích zmien pri zmluvách o úvere: Tlačová správa

SOI nemôže kontrolovať spotrebiteľské úvery poskytované bankami. Podnety adresujte na Národnú Banku Slovenska: Tlačová správa | Súdne rozhodnutie | Médiá

Novela zákona o dohľade nad finančným trhom: Tlačová správa | Médiá

Zákon o ochrane spotrebiteľov: Novela  č. 102/2014 Z. z.  | Médiá

Riziká bonusov bánk : Tlačová správa | Médiá

Protiúžernícka novela: Novela č. 106/2014 Z. z. 

Koncoročné odsúhlasovanie zostatkov účtov: Tlačová správa  | Médiá 

Rozhodnutia súdov

ÚS ČR: Pokuty nesmú byť súčasťou všeobecných obchodných podmienok

NS ČR: Jednostranná zmena úrokovej sadzby je prípustná výlučne na základe objektívnych dôvodov (nezávislých od banky)