* Mení vám banka jednostranne podmienky?
* Máte pocit, že banka zneužíva svoje postavenie?
* Nie ste spokojný s prácou bankového ombudsmana?

Pošlite nám vaše podnety info@asbk.sk

Aktuálne

23. apríl 2016

Pripojili sa k nám ďalší poškodení

viac
20. apríl 2016

Potvrdené! Prima banka konala nezákonne

viac
28. september 2015

Konferencia - ochrana spotrebiteľa

viac
10. február 2015

Vyšiel zborník z konferencie na ochranu spotrebiteľa

viac
archív

Čo robíme?

Prijímame a riešime podnety na preskúmanie postupu bánk. Na návrh klientov bánk vstupujeme do sporov s bankami. Pripravujeme analýzy a komentáre k praktikám uplatňovaným bankovým sektorom voči spotrebiteľom.

viac

Čo chceme

Zjednotiť a koordinovať postup klientov bánk. Stanoviť pravidlá pre zrovnoprávnenie bánk a ich klientov. Minimalizovať náklady na ochranu práv klientov bánk.

viac

Asociácia bankových klientov

ASBK je reakciou na mnohé podnety klientov bánk, ktorí sú nespokojní so službami alebo správaním sa bánk. Budeme aktívne navrhovať spôsoby na vylepšenie, nápravu vzťahov medzi bankami a ich klientmi. Prostredníctvom ASBK bude koordinovaný postup klientov bánk, aby ich požiadavky a pripomienky boli premietnuté do právnych predpisov,

viac