20. apríl 2016

Potvrdené! Prima banka konala nezákonne

Prima banka konala nezákonne! Potvrdil to Krajský súd v Žiline.

Krajský súd v Žiline zakázal Prima banke uplatňovať 23 ustanovení zmluvy o hypotekárnom úvere. Všetci klienti môžu žiadať vrátenie peňazí aj finančné odškodnenie.

Prima banka už nemôže jednostranne meniť výšku úrokov hypotekárneho úveru ani vyhlásiť jeho predčasnú splatnosť alebo účtovať sankcie podľa ustanovení tých hypotekárnych zmlúv, ktoré Krajský súd v Žiline označil za neplatné a neprijateľné. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť tento týždeň a nie je možné voči nemu podať odvolanie. To sa týka približne 5000 klientov, ktorí od roku 2005 uzatvorili v bývalej Dexia banke zmluvu o hypotekárnom úvere.

Mgr. Peter Baláž, predseda Asociácie bankových klientov vysvetľuje: „Ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, je dodávateľ (v tomto prípade Prima banka) povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi.“

Navyše, všetci poškodení klienti môžu žiadať nielen vrátenie splátok, ktoré im banka jednostranne navýšila  ale aj odškodnenie rádovo v tisíckach eur. Banke tak hrozí škoda vyše 10 miliónov eur. To, či sa ich táto možnosť týka, si môžu klienti Prima banky preveriť na webovej stránke www.nekalepraktikybank.sk

Tento prípad je dôkazom, že so správnym prístupom majú všetky tromfy v rukách klienti. Tak ako sme im pomohli zorientovať sa a presadiť ich práva v tomto prípade, budeme pokračovať aj pri riešení finančných požiadaviek poškodených klientov voči Prima banke“, povedal Mgr. Peter Baláž, predseda Asociácie bankových klientov (ABSK), ktorá klientov pred súdom zastupovala a dodal, že ASBK plánuje žalovať banku za nekalé praktiky.

Podozrenie ASBK o nezákonnom postupe Prima banky už potvrdila aj Národná Banka Slovenska aj Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách (Komisia).  NBS konštatovala, že „zmluvné ujednanie nie je exaktné a dáva banke neprimerane veľkú interpretačnú voľnosť, čo nie je celkom správne pretože to klienta znevýhodňuje“. Komisia vyhodnotila vyše 20 zmluvných ustanovení ako neprijateľné.

Prima banka pristupovala k jednostrannému navýšeniu úrokových sadzieb voči tým klientom, ktorí uzatvorili hypotekárnu zmluvu s bývalou Dexia bankou. Svoj postup obhajovala sporným zmluvným ustanovením a zvýšením miery rizikovosti klienta.  V drvivej väčšine prípadov pritom postupovala šablónovitým spôsobom, bez konkrétnych dôvodov. Banka nereagovala na výzvy klientov. Pokračovala v konaní napriek upozorneniam o nezákonnosti postupu zo strany ASBK, ktorá od roku 2013 pomáha poškodeným klientom v desiatkach sporoch. Stopku jej dalo až súdne rozhodnutie.