10. február 2015

Vyšiel zborník z konferencie na ochranu spotrebiteľa

Dňa 10.11.2014 sa uskutočnila konferencia so zameraním na tému  Neprijateľných obchodných podmienok vo finančných službách pod záštitou Právnickej fakulty UPJŠ Košice.

Prezentované názory jednotlivých zástupcov si môžete prečítať vo vydanom zborníku : TU

Odpovede na položené otázky účastníkov nájdete na web stránke: TU