09. máj 2014

Skryté riziká bonusov bánk

ASKB adresuje výzvu SBA, aby v kontexte záverov z prešetrovania Protimonopolného úradu SR o ktorých sme informovali (TU) upustila od jednostranných zmien poplatkov a viacnásobne nesankcionovala klientov v prípadoch viazania bežného účtu a bonusu vo forme zľavy zo sadzby úveru.

Tlačová správa : TU