06. máj 2014

Protimonopolný úrad prešetruje pre poplatky bankovú asociáciu

Úrad na základe získaných podkladov  zistil, že mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž prostredníctvom výmeny súťažne citlivých informácií medzi členmi asociácie, ako aj koordinácie ich činností v oblasti poskytovania finančných služieb. Takto vytvorená platforma mohla následne umožniť členom asociácie prostredníctvom výmeny citlivých informácií predvídať správanie konkurencie na trhu a tým znížiť intenzitu súťaže.
Protimonopolný úrad na základe výsledkov prešetrovania konania bánk rozhodol, že začne správne konanie. Cieľom správneho konania bude s konečnou platnosťou rozhodnúť či došlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže. 
Úrad pri prešetrovaní praktík bánk zistil aj nasledovné:

Kompletná tlačová informácia vrátane správy z prešetrovania je dostupná na stránke Protimonopolného úradu: TU