29. apríl 2014

O čom banky mlčia

Krátky komentár k neochote bánk vysvetliť klientom ako si môžu zlepšiť ich úrok.

Blog