16. apríl 2014

ÚS ČR: Bankové poplatky boli v poriadku

Ústavný súd ČR rozhodol, že banky v ČR vyberali bankové poplatky za správu a vedenie hypotekárkeho účtu v súlade s českými právnymi predpismi. Potom ako uspel právnik Peter Němec v spore s Komerční Bankou (Banka vrátila poplatok za vedenie úverového účtu) sa jedná o prelomové rozhodnutie v prípade hromadných žalôb klientov bánk o vrátenie poplatkov za vedenie úverového účtu. 

Ústavný súd ČR tak potvrdil názor Obvodního soudu, ktorý vysvetlil, že dojednanie práv a povinností nad rámec „základních práv a povinností (stanovených jako smluvní typ v zákoně)“ je přípustné, resp. jde o běžnou praxi, kdy v některých případech je třeba upravit komplex vzájemných práv a povinností; současně vzal v úvahu, že podstatou a smyslem ochrany spotřebitele je především zajistit dostatek informací pro jeho rozhodování a chránit jej před zneužívajícími praktikami, a následně dospěl k závěru, že ujednání je z pohledu citovaného ustanovení platné a že předmětný poplatek představuje běžnou část ceny úvěru, a tudíž jeho přezkumu brání ustanovení § 56 odst. 2 o. z. "

Rozhodnutie je záväzné pre všetky súdy v ČR. Je vysoko pravdepodobné, že súdy v SR sa stotožnia s právnymi názormi Ústavného súdu v ČR aj napriek tomu, že situácia v podmienkach SR, po zákonom zákaze vyberať poplatky za vedenie úverového účtu je iná. 

Celé rozhodnutie Ústavného súdu ČR: TU