22. apríl 2014

Súťaž pre študentov UPJŠ

V spolupráci s ELSA (Európskym združením študentov práva) pôsobiacej na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sme pre študentov pripravili súťaž na tému ochrana spotrebiteľa. Študenti spracúvajú prípad z praxe ASBK.  Úlohou študentov je násť nedostatky v dokumentoch banky a navrhnúť možnosti ochrany spotrebiteľa.

Viac informácii na facebooku -  Case study: ELSA Košice & ASBK