08. január 2015

Slovenskej asociácii bánk hrozí pokuta

Podľa prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úrad SR, Slovenská banková asociácia, realizovala aktivity v rozpore so zákonom a uložil jej pokutu vo výške 185 939 EUR. 

Protimonopolný úrad SR preskúmaval konanie Slovenskej bankovej asociácie v súvislosti s návrhom na zrušenie poplatku za vklad v hotovosti na účet pre fyzické osoby a zavedenie základného bankového produktu. 

Celá tlačová správa: TU

Slovenská banková asociáciu združuje banky pôsobiace na slovensku. Slovenská banková asociácia avizovala, že proti rozhodnutiu podá opravný prostriedok (celé stanovisko SBA : TU)