06. november 2014

Banky nemajú skutočný záujem o transparentnosť. Dotazník 2014

Asociácia bankových klientov (ASBK) v rámci trendu zlepšovania vzťahov bánk s klientmi realizovalo prieskum transparentnosti vzťahov formou dotazníka. Z trinástich oslovených bánk naň odpovedali len štyri, dotazník však nevyplnila žiadna.

Dotazník vznikol z dôvodu hromadiacich sa podnetov od klientov bánk, ktorí nevedeli nájsť odpovede na dôležité otázky, týkajúce sa vzťahov s bankami. Snahou bolo zistiť informácie o scoringových (hodnotiacich) modeloch bánk a ich dopade na zmluvné vzťahy, o právach jednostrannej zmeny zmluvných podmienok počas jej trvania, o hroziacich sankciách, viazaní produktov, poplatkoch, či o riešení sporov.

Banky najčastejšie odôvodňovali neposkytnutie súčinnosti tvrdením, že všetky potrebné informácie sa nachádzajú buď na webstránkach alebo vo všeobecných obchodných podmienkach (VOP). Na uvedených zdrojoch sú však podľa zistení ASBK zmluvné podmienky opísané len všeobecne a neúplne, pričom umožňujú rôzny výklad.

Asociácia bankových klientov na základe odpovedí a následného preskúmavania VOP jednotlivých bánk zhrnula fakty, ktoré majú poradiť klientom bánk, na čo si treba dať pozor:
  1. Banky neinformujú vo VOP o detailnom hodnotení klientov scoringovým modelom, na základe ktorého môže banka napr. zvýšiť jednostranne úrokovú sadzbu, kvôli negatívnej zmene scoringového modelu klienta počas trvania zmluvy.
  2. Vo väčšine VOP nie sú vysvetlené dôsledky rozhodcovského konania. Klient tak nemá možnosť zhodnotiť výhody a nevýhody uzatvorenia rozhodcovskej doložky a zväčša sa spoľahne na odporúčanie zamestnanca banky.
  3. VOP bankám umožňujú meniť zmluvný vzťah s klientom podľa vlastných a subjektívne vyhodnocovaných kritérií svojvoľne a kedykoľvek. Najčastejšie dôvody jednostrannej zmeny podmienok zmlúv klientov uvádzané vo VOP bánk sú napr. rozhodnutie vedenia banky, zmena obchodnej politiky banky, zmeny na finančnom trhu, zmeny legislatívy, či zmeny obchodnej stratégie banky. Klient teda nevie, kedy, akým spôsobom a do akej výšky môže nastať zmena, napr. zmena poplatkov za vedenie účtu.
  4. Väčšina bánk vopred nepredkladá klientom znenie podpisovaných zmlúv. Klienti sú postavení do v pozície podpíš zmluvu tak ako je nami predložená v deň podpisu a nevedia dopredu oboznámiť so všetkými právami a povinnosťami.

ASBK klientom bánk dôrazne odporúča, aby všetky tvrdenia a vysvetlenia ohľadom predávaného produktu bankami boli potvrdené písomne s podpisom zodpovedného pracovníka banky. Jedine týmto spôsobom sa vie následne klient brániť, že mu boli vo vzťahu k produktu poskytnuté neúplné či nesprávne informácie.

Celý text tlačovej správy: TU