23. september 2014

Pozor na bezplatné študentské účty

Banky sa snažia získavať svojich klientov už v čase keď nemajú trvalý príjem, počas ich štúdií. Spoliehajú sa na to, že po končení štúdia sa zamestnajú a nechajú si posielať výplatu na ich študentský účet. O tom, že výhodné podmienky študentského účtu zanikajú však banky neinformujú dostatočne transparentne.

Obvyklá prax bánk je taká, že študentom ponúkajú bežné účty zadarmo alebo za zvýhodnených podmienok. Následne, po skončení štúdia alebo platnosti zvýhodnených podmienok začnú bez osobitného upozornenia účtovať poplatky ako ostatným klientom. Mnohí klienti tak až následne zistia, že banka po rokoch začala uplatňovať iné podmienky a vyššie poplatky. Aj keď požiadajú o zrušenie účtu, sú nútení tieto poplatky zaplatiť“, vysvetlil JUDr. Ľubomír Čigáš, predseda Asociácie bankových klientov (ASBK).

Podobnú skúsenosť majú aj manželia Šprlákovci z Lučenca. Pán Šprlák si ešte ako 18- ročný študent založil v OTP Banke „revolučný“ študentský účet zdarma, bez akýchkoľvek poplatkov. Po čase si uvedomil, že ho veľmi nevyužíva ale z dôvodu umelo vytvorených prekážok a nesprávnych informácii v banke ho nezrušil. Po presťahovaní do Českej republiky na svoj študentský účet manželia úplne zabudli. Banka v roku 2010 zmenila jednostranne podmienky, účet spoplatnila avšak p. Šprláka ani jeho manželku o tom nikto nikdy neinformoval – výpisy banka nedoručovala poštou ani elektronicky a účet nemal funkčný internet banking. Tak im vznikol nevedomky dlh viac ako 130,- EUR. 

Nahnevalo ma, že banka takto zneužíva svoju informačnú prevahu. Keby ma aspoň upozornili, že začnú uplatňovať nové podmienky, určite by som sa nedostal do mínusu. Takto som sa musel prácne domáhať nielen zrušenia účtu ale aj vrátenia neeticky vyúčtovaných poplatkov. K rozhodnutiu brániť sa, som sa odhodlal aj preto, že som na internete našiel viacero podobne negatívnych skúseností klientov OTP bankyvysvetlil p. Šprlák. 

Banka vo svojej reakcii na reklamáciu uviedla, že „Dovŕšením 26 rokov veku je bežný účet pre mladých automaticky bez zmeny zmluvného vzťahu zmenený na typ bežného účtu vyhlasovaný bankou, vedený v rovnakej mene ako bežný účet pre mladých, ponúkaný bankou pre klienta vo vekovej kategórii od 26 rokov“ a preto ho banka viedla aj naďalej v súlade s uzatvorenou zmluvou a všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Uznala však, že dostatočne neinformovala o parametroch účtu, následnej zmene jeho typu, a najmä o narastajúcom debetnom zostatku z dôvodu  začatia účtovania poplatkov. V súčasnosti už banka informáciu o zmene typu konta zasiela dotknutým klientom automaticky a preto reklamáciu vyriešila vrátením peňazí p. Šprlákovi a jeho manželke. 

Celá tlačová správa: TU