03. september 2014

Pripravuje sa obmedzenie práv spotrebiteľských združení

Pripravovaná novela občianskeho súdneho poriadku by mala zmeniť právo právnických osôb, ktorých predmetom je ochrana spotrebiteľa. Plánované zmeny:

- bude potrebný súhlas účastníka, na ktorého stranu chce spotrebiteľské združenie z vlastnej iniciatívy pristúpiť do pozície vedľajšieho účastníka

- spotrebiteľské združenia ďalej nebudú oprávnené podať odpor proti platobnému rozkazu. 

- spotrebiteľské združenie v pozícii vedľajšieho účastníka bude oprávnené podať odvolanie alebo dovolanie len so súhlasom účastníka, popri ktorom sa zúčastňuje na konaní.

V prípade schválenia novely Vládou SR a Národnou radou SR by zmeny nadobudli účinnosť od 1.1.2015.

Celé znenie návrhu: TU