20. júl 2014

Súťaž pre študentov UPJŠ

Výsledky súťaže ASKB organizovanej v spolupráci s ELSA Košice:

1. Maroš Gondek

2. Tomáš Pázmány

3. Peter Bobčík

Tlačová správa