01. júl 2014

Hypotéka pre mladých - zmena hornej hranice príjmu

Hranica príjmu pre obdobue od 1. júla do 30. septembra tohto roka je 1067,30 EUR. Predchádzajúca hranica príijmu pre poskytnutie zvýhodnenej sadzby hypotéky pre mladých bola 1153,10 EUR. 

Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, pričom rozhodujúci pre splnenie kritéria je vek ku dňu podania žiadosti. Príspevok sa poskytuje na prvých päť rokov splácania, najviac však zo sumy 50.000 eur, pričom sa úroková sadzba znižuje o tri percentá, pritom dve percentá dotuje štát a jedno percento banka. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.