16. máj 2014

Nemecký súd označil ďalší poplatok bánk za neprípustný

Spolkový  súdny dvor označil ďalší poplatok bánk za neprípustný. Ide o poplatok za spracovanie úveru. Dôvodom je to, že poplatok pokrýva výlučne potreby a náklady banky pričom klient z toho nemá žiadny prospech. Za správny by súd považoval postup, kedy by banky preniesli poplatky do úrokov, tak aby klient mal možnosť transparentnejšie porovnať ponuky jednotlivých bánk.

O téme informoval týždenník Trend: TU a otvorené fórum pre právnikov: TU