12. máj 2014

Pokuta pre ČSOB

Pokuta Protimonopolného úradu SR (PMU SR) bola udelená za kartel bánk ČSOB, Slovenská sporiteľňa (SLSP) a VÚB Banka, ktoré v lete 2007 bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu spoločnosti Akcenta CZ zrušili účty. Najvyšší súd SR už potvrdil pokuty pre VÚB a SLSP. ČSOB sa voči rozhodnutiu, ktorým jej PMU SR udelil pokutu vo výške 3,2 milióna EUR.

Článok priniesol Trend: TU