31. január 2014

Koncoročné zostatky v bankách

Prišla vám výzva na odsúhlasenie zostatku na hypotekárnom účte? Viete o tom, že sa jedná o pochybnú praktiku bánk? 

ASBK upozornila na praktiku bánk, ktorou si banky môžu zabezpečiť odsúhlasenie aj chybných údajov. Podnet ASBK prijala aj Národná Banka Slovenska (NBS) a  nakoľko ide o konanie bánk, ktoré nemá oporu v zákone, NBS sa bude podnetom ďalej zaoberať.

Viac v reportáži TA3