VÚB banka a obmedzenie prístupu do internet bankingu

VÚB banka podmieňovanie prístupu do internet bankingu odsúhlasením nového znenia všeobecných obchodných podmienok.

Dotknutí klienti

Priebeh kauzy

Spracúvame podklady.

Okolnosti

Banka zamedzila prístup do internet bankingu do času odsúhlasenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok (VOP) zo strany klienta.

Klient napriek tomu, že službu internet banking mal riadne zaplatenú, ju nemohol využiť kým neodsúhlasil VOP. Takouto praktikou bol klient donútený akceptovať VOP ak chcel vykonať platbu cez internet banking bez zbytočného odkladu.

Stanovisko ASBK: 
Zo strany banky došlo k bezprecedentnému obmedzeniu klienta za účelom vynútenia akceptácie nových VOP. Uvedený postup mohol viacerým klientom spôsobiť škodu. ASBK ma za to, že uvedené konanie banky je exemplátrnym príkladom porušenia práv spotrebiteľa.